Revisorer

Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

Externrevisor,
Mats Lehtipalo, ADECO
Tel 08-702 79 70