Obs inställt! Extra föreningstämma för stadgeändringar

2018-05-08

Extra stämma för att förbereda beslut om kommande stadgeändringar.

Nya lagar och regler kräver en förnyelse av stadgarna och den processen kräver två på varandra följande stämmobeslut.

Extrastämman kommer endast behandla dessa beslut.