På den här fliken finns löpande information från styrelsen om vad som just nu är aktuellt.

Ställ gärna frågor och kom med synpunkter via mejl, använd kontaktformuläret

eller mejla direkt till: ekvecklaren@outlook.com

 

22-05-10

Här är årsredovisningen samt annat material:

Årsredovisningen, Motion med styrelsens svar och Valberedningens förslag 

22-04-27

Hej Grannar!

Nu är det dags för årsstämma och i år hålls den i Solfagraskolan den 24 maj 19.00.

Har ni några motioner, inkom med de senast 5 maj till ekvecklaren@outlook.com

Har ni förslag till styrelse, meddela valberedningen. Information om den finns på hemsidan, ekvecklaren.se

Särskild kallelse med all information kommer senast den 10 maj.

 

Ha en bra vecka!

/Styrelsen

21-05-31 Stämman kommer att äga rum på fotbollsplanen, onsdag 2/6 kl. 19. Det ska bli molningt och 14 grader varmt. Ta med en egen stol. Välkomna!

 

21-05-12 Vi håller årsstämma den 27 maj, vi gör det Covid-19 säkert i matsalen på Solfagraskolan. Kom helst enbart en från varje lägenhet, det går även att skicka fullmakt med en granne. Vi kommer att möblera om så att det kommer att vara avstånd mellan grannarna. Se dessa länkar: Kallelse, årsredovisning 2020 och motion. Välkomna!

 

21-04-09 Välkomna till ett digitalt infomöte angående installation av laddboxar, 12/4 kl. 18.30. För länk till mötet och annan info, se mail skickat 9/4 från Brf Ekvecklaren.

 

21-04-08 Vårens städdag är 24/4 kl.10, även denna gång är det helt frivilligt att delta. Tyvärr kommer ingen mat eller dryck finnas tillhanda denna dag (risk för ev smittspridning).

 

21-04-08 Nu är det dags för vatten- och elavläsning. Ett mail har skickats angående detta, svara med vändande post senast 12/4.

 

20-12-07 Nu har vi ett nytt dokument i menyn, läs gärna "Trivselregler".

 

20-10-20 Årsstämma kl. 19 i Solfagraskolans matsal.

 

20-08-20 Höstens städdag (friviilig) är lördagen 3/10 kl. 10. Inga smörgåsar denna gång p.g.a. Covid-19.

 

20-07-09 

Hej Grannar!                      

I samband med att Anticimex varit här, samt höjt nivån på våra råttproblem till allvarliga, kom de med en del kritik/tips hur vi har hand om våra bostäder.

De menar att vi måste bli bättre på att klippa gräs och buskar som gränsar till gavlar eller trall (veranda e.d.). Där har undertecknad fått sig en tankeställare och skyndat sig ut och klippt!

Viktigt att inte mata fåglar, det lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Likaså med andra husdjur, ingen matning utomhus så det blir kvar rester på mark eller under trall.

Samma sak med vatten till husdjur/fåglar, det lockar till sig råttor. Ha inget vatten i skålar utomhus!

Så länge det finns annan mat lättillgänglig kommer råttorna inte lockas till de fällor som finns utställda i området.

Hjälps vi åt med dessa saker kommer vi säkert kunna få bort de flesta av råttorna som finns i området.

https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/rattor/

 Tack på förhand och trevlig sommar!

Styrelsen genom Robert, ordf.

20-07-08 

LOPPIS PÅ BJÖRNSPINNARVÄGEN

 Lördagen den 15/8, kl 10.00 kör vi loppis här uppe hos oss!

Alla hushåll som vill vara med ställer ut det ni vill sälja vid era brevlådor och ni som vill köpa minglar omkring i området vid alla loppisplatser.

Vid regn ställs det in, hoppas ni är peppade!

Detta är ett super tillfälle att stärka vår grannsamverkan med mingel och småprat J

 HÅLL AVSTÅND BARA!

20-05-14 

Hej Grannar!

Den sista tiden har det rapporterats råttor i området, vi kommer därför ta hit Anticimex för en utredning.

De kommer den 12 maj att titta på området och försöka hitta en lösning.

En av de största anledningar till att råttor letat sig hit är mat, ofta fågelmat.

Med det sagt vill jag understryka vikten att INTE mata fåglar i området. Inga lösningar kommer fungera om vi fortsätter mata fåglarna.

Tack för hjälpen och 

Trevlig valborg och 1:a Maj!

  /Styrelsen

 

20-04-28 Tvättning av bilar, mopeder eller andra fordon är inte tillåtet inom Ekvecklarens ytor. Detta för att det är oerhört skadligt för miljön om oljerester, olika typer av kemikalier, asfalt och tungmetaller sköljs direkt ned i våra dagvattenbrunnar. Hoppas vi har förståelse för det.

20-04-28 Då vi har grusat vägarna väldigt lite i år ska varje block ta hand om sitt egna grus. Obs! Även parkeringsplatserna ska sopas så se till att p-platserna är tomma 9/5, kontakta blockledare för mer info.

20-04-28 Vi skjuter på årsstämman p.g.a. Covid-19, nytt datum är tisdag 20/10 kl. 19.

20-04-07 Vårens städdag är inställd p.g.a. Covid-19, klicka här för mer info. 

20-04-07 Klicka på länken om du vill hjälpa till med/du behöver hjälp med inköp p.g.a. Covid-19.

20-04-07 Klicka på länken för att se info från Comhem (1).

20-04-07 Klicka på länken för att se info från Comhem (2).

 

20-02-04 Är medlemmar välkomna att komma och träffa styrelsen kl. 18-18.30 i lokalen, Björnspinnarvägen 39.

 

19-12-05 På julafton, juldagen och annandagen går det bra att parkera längs långsidan av fotbollsplanen. Glöm inte att betala parkeringsavgift.

 

19-10-05 Boka in datumet för höstens städdag, vi startar kl 10.

 

19-09-10 Välkomna till "Träffa styrelsen", i lokalen på Björnspinnarvägen 39 kl. 18.

 

2019-09-07 Ekvecklarens kräftskiva går av stapeln kl. 18 (klicka här för mer info). 

 

2019-05-11 Klicka på länken för att se kallelse till årsstämma, årsredovisning, motioner och svar på motioner.

 

2019-04-26 Klicka på länken för viktig info om takrenovering som drar igång snart.

 

2019-04-26 Upprustning och förbättringar av områdets lekplatser. Vi planerar även att framöver se över fotbollsplanen, förslagsvis en multibana för både stora och små... Kom gärna med andra förslag!

 

2019-04-26 Info från Valberedningen inför Årsstämman 22/5.

 

2019-04-01 Städdagen kommer att vara 11/5 och årsstämman kommer att vara 22/5.

 

2019-03-21 Påminnelse om vattenmätaravläsning: Läs av vattenmätaren (sitter underst i värmepumpen under ett lock). Notera mätarställningen och maila/lämna till din blockledare senast 22 mars. Hitta blockledare under fliken "Blockindelning och blockledare".

 

2019-03-05 Är medlemmar välkomna att komma och träffa styrelsen kl. 18-18.30, lokalen på Björnspinnarv. 39.

 

2019-01-15 Är medlemmar välkomna att komma och träffa styrelsen kl. 18-18.30, lokalen på Björnspinnarv.39.

 

2018-12-17

Julen närmar sig och vi återupptar en tradition genom att förstärka parkeringsmöjligheterna kring jul. 

Förutom de ordinarie p-platserna kommer det vara möjligt att parkera till vänster om fotbollsplanen. Detta gäller fr.o.m. julafton kl. 09.00 till annandag jul kl 00.00. 

Vi hoppas att detta ska underlätta möjligheten att ha gäster. Kom ihåg att lösa biljett!

 

2018-12-17

2019-01-15 Är medlemmar välkomna att träffa styrelsen kl. 18-18.30, lokalen på Björnspinnarvägen 39.

 

2018-09-15

2018-10-13 Har vi höstens städdag med start kl. 10.

2018-10-16 Har vi extrastämma, kl. 19 i lokalen på Björnspinnarvägen 39. Dagordning kommer att aviseras.

 

Av flera skäl, främst miljön, slutar vi nu med att lämna Informationsbladet i brevlådan (sätter upp. Vi önskar nu få mailuppgifter till de som ännu inte lämnat in sina mailadresser. De lämnas till Camilla på Bjspv 103. Informationsbladet kommer då att mailas till er samt sättas upp på sophusen.

Viktiga datum finner ni här, om ni vill se Informationsbladet i sin helhet här på hemsidan finns den under fliken "Informationsbladet".

 

 

2018-07 09

Nordiska Takbehandlingar AB kommer att utföra takbehandling med start 23/7. Alla medlemmar ska ha fått ett dokument med viktig information inför detta arbete, det finns en kopia på denna under fliken "Informationsbladet".

 

2018-04-09

Extrastämman 2018-05-08 är inställd. Vi återkommer med nytt datum.

 

2017-06-07

Formalia:

Styrelsen höll idag det konstituerande möte som följer efter årsstämman.

Se styrelsefliken för den nya styrelsens sammansättning och rollfördelning.

 

Beslut:

Det beslutades att på denna nya flik på hemsidan löpande informera om vad som hanteras

i styrelsearbetet. Avsikten är att tydliggöra vad som är på gång och få en snabbare informationsspridning med en

förhoppning om att medlemmarna vill komma med synpunkter.

 

Diskussionsfrågor:

Ett förslag som kom fram på städdagen är att installera Ozongeneratorer i soprummen för att minska lukten.

Kostnaden är ganska stor så det ska undersökas om vi kan låna en apparat och prova hur det funkar först.

Huvudfrågan är därefter om det är ett reellt problem med soprumslukten.

Kom gärna med synpunkter på detta.

 

 

2017-06-27

Formalia:

Blockledare för Block 3 utsedd, Lotta Karlsson.

 

Beslut:

Luftrenare beställes för utproving i Block4/5

 

En "träffa styrelsen" aktivitet ska provas under hösten, kvartalsvis på prov.

 

Allmänt:

Åtgärder för att laga och förstärka soprumsdörrar som skadas regelbundet ska genomföras.

Fixargruppen har åtgärdat sprickor på två ställen där kopparorm har krupit in igenom fasaden. 

 

 

20170720:

Ett mindre sommarmöte....

 

20170815:

En uppstart efter sommaren. 

Luftrenare ska installeras på prov.

Garagerfasader bytta på flera ställen.

Rengöring av hängrännor är aktuellt.

Gungor på lekplatser besiktade och ska i vissa fall åtgärdas.

Behov av ytterligare trädgallring ska inventeras.

 

 

Nästa styrelsemöte utsattes till: 20170905