På den här fliken finns löpande information från styrelsen om vad som just nu är aktuellt.

Ställ gärna frågor och kom med synpunkter via mejl, använd kontaktformuläret

eller mejla direkt till: info@ekvecklaren.dinstudio.se

 

2018-08-29

2018-09-18 Är medlemmar välkomna att träffa styrelsen kl. 18-18.30, lokalen på Björnspinnarvägen 39.

2018-10-13 Har vi höstens städdag med start kl. 10.

2018-10-16 Har vi extrastämma, kl. 19 i lokalen på Björnspinnarvägen 39. Dagordning kommer att aviseras.

 

Av flera skäl, främst miljön, slutar vi nu med att lämna Informationsbladet i brevlådan (sätter upp. Vi önskar nu få mailuppgifter till de som ännu inte lämnat in sina mailadresser. De lämnas till Camilla på Bjspv 103. Informationsbladet kommer då att mailas till er samt sättas upp på sophusen.

Viktiga datum finner ni här, om ni vill se Informationsbladet i sin helhet här på hemsidan finns den under fliken "Informationsbladet".

 

 

2018-07 09

Nordiska Takbehandlingar AB kommer att utföra takbehandling med start 23/7. Alla medlemmar ska ha fått ett dokument med viktig information inför detta arbete, det finns en kopia på denna under fliken "Informationsbladet".

 

2018-04-09

Extrastämman 2018-05-08 är inställd. Vi återkommer med nytt datum.

 

2017-06-07

Formalia:

Styrelsen höll idag det konstituerande möte som följer efter årsstämman.

Se styrelsefliken för den nya styrelsens sammansättning och rollfördelning.

 

Beslut:

Det beslutades att på denna nya flik på hemsidan löpande informera om vad som hanteras

i styrelsearbetet. Avsikten är att tydliggöra vad som är på gång och få en snabbare informationsspridning med en

förhoppning om att medlemmarna vill komma med synpunkter.

 

Diskussionsfrågor:

Ett förslag som kom fram på städdagen är att installera Ozongeneratorer i soprummen för att minska lukten.

Kostnaden är ganska stor så det ska undersökas om vi kan låna en apparat och prova hur det funkar först.

Huvudfrågan är därefter om det är ett reellt problem med soprumslukten.

Kom gärna med synpunkter på detta.

 

 

2017-06-27

Formalia:

Blockledare för Block 3 utsedd, Lotta Karlsson.

 

Beslut:

Luftrenare beställes för utproving i Block4/5

 

En "träffa styrelsen" aktivitet ska provas under hösten, kvartalsvis på prov.

 

Allmänt:

Åtgärder för att laga och förstärka soprumsdörrar som skadas regelbundet ska genomföras.

Fixargruppen har åtgärdat sprickor på två ställen där kopparorm har krupit in igenom fasaden. 

 

 

20170720:

Ett mindre sommarmöte....

 

20170815:

En uppstart efter sommaren. 

Luftrenare ska installeras på prov.

Garagerfasader bytta på flera ställen.

Rengöring av hängrännor är aktuellt.

Gungor på lekplatser besiktade och ska i vissa fall åtgärdas.

Behov av ytterligare trädgallring ska inventeras.

 

 

Nästa styrelsemöte utsattes till: 20170905