Föreningslokal

 • Föreningslokalen finns på Björnspinnarvägen 39. Boka lokalen i god tid!
 • Lokalen är öppen måndag till fredag mellan klockan 10-22 och på lördag 10-24. OBS! Lokalen ska vara tom klockan 22 resepektive 24.
 • Lokalansvarig är Kristina Goldmann, Björnspinnarvägen 105
  0761-128006, kristina.goldmann@gmail.com
 • Nyckeln hämtas av vuxen person som ansvarar för lokalen hos lokalansvarig.
 • En deposition på 100 kr ska erläggas vid hämtning av nyckeln. Depositionen återfås när nyckeln lämnas tillbaka.
 • En upplåtelseavgift på 100 kr (200 kr när lokalen hyrs ut till kommersiellt bruk) uttas per gång.

Trivsel

 • Inga barn får vistas i lokalen utan vuxens tillsyn.
 • Musik får inte spelas med fönster och dörrar öppna.
 • Ljudnivån ska hållas på en acceptabel nivå för att inte störa de som bor i lägenheten ovanpå och jämte lokalen.
 • Innan lokalen återlämnas ska bord och stolar ställas i ordning, sopor tas med, golv dammsugas och torkas av, wc utrymmet rengöras, och använd köksutrustning mm diskas.
 • Om något går sönder ska detta anmälas till den lokalansvarige. Den som hyr lokalen är ersättningskyldig gentemot föreningen.
 • Tänk på att du stänger dörren ordentligt när du går, den kan vara lite trög