Huspärm: 

Länk till Huspärmen

 

Väkommen till vår förening.

 

Föreningen gör ingen besiktning av husen i samband med ägarbyte så baserat på erfarenheter över tid kommer här några råd och rekommendationer på sådant som är bra att kolla upp vid tillträdet. En del saker förändras och byts ut genom åren i samband med renoveringar men i stort så är alla husen lika vad det gäller uppvärmning och andra tekniska system.

 

I en bostadsrättsförening är ansvaret för olika delar och funktioner i husen fördelat mellan den boende och föreningen.

Hur fördelningen är gjord regleras i stadgarna men i stort gäller att allt som "man kan se inomhus" ingår i den boendes ansvar, t.ex, elradiatorer, vattenkranar, vitvaror mm.

Utvändigt är det mesta föreningens ansvar, såsom fasader, tak mm. Det innebär inte att allt underhåll sköts av föreningen genom upphandling utan vi tillämpar arbetsplikt vid skötseldagar för att vårda gemensamma yttre anläggningar (garage och annat) samt att den boende sköter fasader på t.ex. det egna förrådet men föreningen bekostar då materialet.

Balkonger och skiljeplank kan i vissa fall vara den boendes ansvar och i vissa fall föreningens.

Principen är att föreningen bekostar materialet (virket,färg..) för underhåll på originalbyggda balkonger och skiljeplank, men tillbyggda

ansvarar nuv. ägaren för.

Vad som var original kan i tveksamma fall härledas från originalritningar som föreningen har.

  

Vid frågor och funderingar, kontakta någon i styrelsen eller någon blockledare så löser sig det mesta.

 

 

Golvvärme o varmvatten: 

Då värmeanläggningen (endast värmepumpen i badrummet, EJ elradiatorer, EJ eftermonterade luftvärmepumpar) ingår i föreningens ansvar men vanlig skötsel åligger den boende så

är det lämpligt att kontrollera funktion och skick direkt vid tillträdet så att fel kan åtgärdas innan det blir kallt ute.

T.ex så har säljaren kanske inte kört sin golvvärme och då kan det krävas lite omsorger innan det fungerer som förväntat.

Läs instruktionerna under fliken Värmeanläggning på startsidan och kontakta styrelsen när frågor uppstår.

(Tänk på att våra system endast har 160 liter varmvatten, så man måste lära sig att det tar slut fort, om man tidigare har haft fjärrvärme..)

Service utförs av Huddinge Maskinservice men endast efter avstämning med styrelsen. Så vid problem, kontakta styrelsen som ger OK till servicebeställning. I många fall kan vi själva åtgärda problem och därmed spara på servicekontot.

Rengöring av filtret är viktigt och när det går sönder har vi nya i föreningen.

 

VIKTIGT!

Diskmaskin:

En av de vanligaste orsakerna till vattenskador är läckande diskmaskiner. Kontrollera därför direkt att:

  

  1. Att diskmaskinen går att dra fram enkelt utan att behöva demontera köksbänkar eller liknande
  2. Att skyddsplattan som SKA finnas under är hel och ligger så placerad att eventuellt läckage rinner fram på golvet och inte ut under ett

    eventuellt trägolv eller liknande. Framkanten på skyddsplattan ska vara synlig under framkanten på maskinen.

  3. Om kyl/frys är utrustad med vattenanslutningar för ismaskin eller kallt vatten SKA det finnas skyddsplattor även under dessa
  4. Kolla även under diskbänk att det inte förekommer läckage vid anslutningen.

    Vid minsta skada eller åverkan på slangen till diskmaskinen ska den bytas, gärna i förebyggande syfte. 

Brandvarnare:

Det bör finnas brandvarnare på varje våningsplan. Lita inte på gamla brandvarnare utan kontrollera funktion och byt om de verkar vara

lite äldre. Det rekommenderas att köpa den typ som kopplas ihop (trådlöst) så att om en löser ut så larmar alla.

 

Brandsläckare:

Varje hus bör ha minst en brandsläckare, gärna fler då vi har flervåningshus.

Pulversläckare på 6kg är en lämplig  typ som funkar på allt. Komplettera gärna med en extra ute i förrådet.

Köp gärna ett paket med släckare, brandfilt och placera SYNLIGT.

 

Säkringar, inne:

Kontrollera att säkringarna i elcentralen är ordentligt åtdragna. Byt gärna samtliga för att förebygga onödiga avbrott då

säkringar åldras och man inte vet när det byttes senast och inte heller vilka som har varit hårt belastade av förra ägaren.

 

Elmätare och huvudsäkringar:

Elmätarna och huvudsäkringarna sitter monterade i elskåp på gården

Kontakta blockledaren för att få hjälp att hitta din mätare samt hur man kommer in i skåpen. Det ska finnas ett vred i varje hus för dessa skåp med ibland saknas dessa. Nytt vred fixas av blockledaren. Ev. jourbesök för att byta en huvudsäkring bekostas normalt inte av föreningen. Se till att ha reservsäkringar hemma, 16A eller 20A beroende på elavtal.

Avläsning sker numera fjärrstyrt och man kan följa sin förbrukning på Vattenfalls hemsida.

Elkostnaden är individuell och sprider stort mellan husen. En rimlig förbrukning på våra hus ligger mellen 12000-17000 kwH/år men stora variationer förekommer. Golvvärmen, ventilation, kallras, innetemperatur påverkar kraftigt.

 

Elvärme:

Den klocktermostat som originalmonterades styr elradiatorerna och har INGET med värmepumpen eller golvvärmen att göra.

Om den finns kvar rekommenderas att ställa upp den  så att alla radiatorer går på och sedan justera in värmen med den lokala termostaten på varje radiator. Många av dessa klocktermostater har slutat fungera och plockats bort.

Den kontaktor som styrs av denna termostat sitter på väggen i närheten av elcentralen, Generationshus har en likadan uppsättning på övervåningen. Det förekommer att kontaktorerna går sönder och då får man ingen värme på elradiatorerna. Ny kontaktor ska monteras av elektriker.

Om de gamla direktverkande elradiatorerna finns kvar rekommenderas att fälla fram dem och dammsuga ordentligt innan de används.

Föregående ägare kanske inte har kört dem på många år (och inte städat vid avflyttning) och då kan det lukta lite bränt.

 

Vattenlås:

Kontrollera att vattenlåsen i avloppsbrunnarna är korrekt återmonterade och täta. Förhoppningsvis så har dessa blivit rengjorda i samband med flyttstädningen men kanske inte korrekt återmonterade. Det ska finnas en gummitätning som ibland bråkar lite...

En oönskad avloppslukt i våtutrymmen kan vara en indikation. Rengörning, smörjning med diskmedel och lite envishet brukar räcka för att få dem på plats. Vid skada får man köpa en ny insats till vattenlåset.

 

Ventilation:

Ventilationen i våra hus är av enkel typ med punktutsug i kök, badrum och garderober som leds till värmepumpen och tilluft genom öppningar ovanför fönstren. Dessa öppningar ska normalt vara öppna (och rena...) men vintertid kan man stänga vissa helt eller delvis för att minska kallras.

Kontrollera att frånluftsventilerna är rena och öppna. Det är den uppvärmda frånluften som förser värmepumpem med energi så dessa luftflöden är väsentliga för värmepumpens funktion.

Det ska dessutom finnas springor under dörrarna till badrum och garderober så att luft kan strömma in även när dörren är stängd.

Trösklar till badrum och garderober är därför av annan utformning. Vi byte av golv kan dessa öppningar minska och påverka ventilationen negativt. T.ex. lägger man ett trägolv genom öppningen och höjer tröskeln kan dörren gå fri men luftspalten försvinner med försämrad ventilation som följd.

Filtret i värmepumpen (se instruktion) måste hållas rent för bästa funktion.

Kolla gärna utsuget genom att hålla upp ett A4-papper mot ventilerna, som då ska sugas fast. Om det är dåligt "drag" kan det bero på att någon ventil i huset har monterats felaktigt i samband med renovering och strypningen uteblir.

Ett exempel: Frånluftsventilen i ett kök var inte ansluten till det bakomliggande röret som då var helt öppet och nästan all frånluft togs därmed från köket. Det kombinerades med ett defekt spjäll i köksfläkten (se nedan) och därmed blev det väldigt kallt i det köket samt att värmepumpen inte fick så mycket varm luft att jobba med och därmed låg effekt.

Felaktigt inställd ventilation kan dessutom ge fuktproblem då fukt som inte ventileras bort kan falla ut på kalla ytor och leda till skador på ytskikt.

I badrummen med tvätt o tork satt det som original en frånluftsventil som tillfälligt kunde öppnas upp större genom att dra i en lina och sedan "tickade" den tillbaka. Dessa var till för att forcera ventilationen i badrummet då torktumlare med direkt utblås var vanliga.

I dag har man kondenserande tumlare som inte avger fukt på samma sätt.

Om dessa ventiler finns kvar är det viktigt att de inte står fullt öppna då detta minskar utsuget i resten av huset.

 

Köksfläkt:

Utsuget genom köksfläkten har en egen kanal (imkanal)l som ska vara kopplad direkt ut på taket och INTE till ventilationen.

Ett ganska vanligt fel är kallras genom köksfläkten, vilket märks på vintern som att det kommer in kall luft baklänges genom fläkten.

Orsaken är då att spjället i fläkten har gått sönder eller fastnat. Normalt enkelt att åtgärda, lite beroende på fläktmodell..

 

VIKTIGT!

Vattenutkastare:

På framsidan har de flesta en vattenutkastare för trädgårdsslangen. Det är viktigt att plocka bort inte bara slangen på vintern utan även skruva bort snabbkopplingen på kranen då det annars kan bildas en ispropp som i värsta fall spräcker röret. Det kan leda till en (dold) vattenskada.

 

Tak och takrännor/stuprör:

Titta gärna på  taket nerfrån så att alla takpannor ser hela ut. Klättra inte själva på taken utan be om hjälp via blockledare.

Rännor behöver rengöras ibland och redskap finns i föreningens förråd.

Kontrollera att det rinner undan i de brunnar där stuprören går ner. Det finns ett filter i dessa som blir

igensatt av löv och barr mm. och då svämmar det över vid kraftigt regn. Nya filter finns att få.

 

 

Vattenmätare:

Vattenmätaren sitter monterad i botten på värmepumpen. Den används inte för direkt debitering utan föreningen gör en egen avläsning årligen och fördelar den gemensamma förbrukningen baserat på andelstal och egenavläst förbrukning. Vattenkostnaden, justerad, ingår i årsavgiften ("hyran").

 

Vinden:

Vinden nås genom luckan med stege på insidan. Fyrkantsnyckel till vinden ska finnas i varje lägenhet. Saknas den så finns nya på Woody, kolla med blockledaren.

Kontrollera att det inte verkar finnas  läckage eller att det finns fläckar på golvet. Gå gärna upp på vinden vid första rejäla regnet och titta runt efter vatteninträngning. Meddela genast styrelsen om det verkar vara något problem.

 

Garage:

Garaget tillhör gemensamhetsanläggningen och inte den enskilda bostadsrätten och får nyttjas enligt de regler som finns under fliken "din bostadsrätt/parkering". Det är inte tillåtet att hyra ut sitt garage till någon utomstående som inte tillhör föreningen.

Kontrollera att låsanordningarna fungerar som de ska. Smörj vid behov låskolvarna som går ut mot karmen så går det lättare att stänga.

Notera att man kan låsa vredet med en knapp på insidan innan man stänger porten. Hänglåset SKA användas för att försvåra inbrott samt att man då inte enkelt kan öppna porten infrån. Om ett garage är olåst är hela längan olåst.....

Meddela genast någon i styrelsen eller en blockledare om det uppstår något problem med garageporten eller låsen.

Laddstation

Till varje garageplats finns det en Laddstation med typ 2-kontakt, 3 fasuttag med 16A säkring. Kan ladda upp till 5 mil/timme. Laddstationen har även ett inbyggt chuko-uttag, för exempelvis dammsugare. Laddaren manövreras via App, Charge Amps, inloggningsuppgifter kvitteras ut från styrelsen.

All elförbrukning betalas av innehavaren på kommande hyresavier.

 

Charge Amps Halo Wallbox 11kW Typ 2

 

Parkering, bilkörning:

I området finns parkeringar att hyra om behov finns. I första hand går dessa till de som har mer än ett fordon i hushållet. Kö hanteras av styrelsen.

Gästparkeringar finns mot avgift.

Det är för allas trivsel inte tillåtet att parkera inne i området annat än för i- och urlastning. Iaktag stor försiktighet vid körning inne i området då vi har många blinda hörn vid förråden där barn plötsligt dyker upp.

 

Skyddsrum:

2 st skyddsrum finns i föreningen, Björnspinnarvägen 39 och Björnspinnarvägen 72. De ska kunna vara i bruk på 48 timmar.

De används i dag som festlokal respektive pingisrum o.d.

Mer information finns på MSB hemsida: 

https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1

 

Soprum:

Se fliken "din bostadsrätt/sophantering.../