Överlåtelser:

Föreningen kommer vid överlåtelser att debitera köparen överlåtelseavgiften på 1100 kr.
Mäklare som önskar utdrag ur lägenhetsregistret, kontaktar lämpligast Peter Johansson (kassör) på tel 070- 767 69 21 eller Camilla Wiklund (sekreterare) på tel 070- 330 54 50.
Godkännande av nya medlemmar sker på ordinarie styrelsemöte (efter erhållet överlåtelseavtal).

 

Pantsättningar:

Vid pantsättningsärenden debiteras en pantsättningsavgift på 440 kr. Notering och avnortering sker i den ordning som föreningen erhåller dessa. Handläggning av pantnoteringar sker i samband med föreningens ordinarie styrelsemöten (var 3:e eller var 4:e vecka).