Sophantering och källsortering

I sophusen får endast läggas brännbart

Container för returpapper finns i backen vid områdestavlan.

Återvinningsstationer för färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, hård plast och papper/kartong finns vid Glas1 (rondellen), Björkängshallen och Coop vid Huddingevägen. Här finns också containrar för returpapper, liksom en holk för småbatterier.

Vid hämtning av kyl eller frys ska SRV kontaktas för avhämtningsdag. Kyl/frys får ställas ut max 1 dag innan avhämtning. Om det står skåp för avhämtning kan du inte själv ställa ut skåp jämte dessa utan att först kontakta SRV. Varje hämtning måste bokas med SRV.

Du får själv ombesörja transport av t.ex. diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare till återvinningscentralen.

Återvinningscentraler finns i:

  • Sofielund, Gladö industriområde
  • Sofielundsvägen/Vretvägen, Skogås/Trångsund
  • Regulatorvägen, Flemingsbergs industriomrÅde

Se vidare information på SRV Återvinning