Felanmälan

 

OBS! Anmälda fel som inte föreningen ansvarar för debiteras varje enskild lägenhetsinnehavare. Alla fel som kan tänkas uppstå är inte heller akuta. För att hålla ned kostnaderna är det bra att samla ihop en del arbeten innan vi ringer efter service.

Ej akut problem: Beskriv problemet på här.

Mer akut problem: Kontakta styrelsen för en avstämning.

 

Vid fel på värmepumpen skall kontakt tas med styrelsen innan anmälan sker till Huddinge Maskinservice AB. De gör inga åtgärder utan föreningens godkännande.

08-7116606, 070-6326616

 

Om du får ohyra i lägenheten kontakta då omgående Anticimex, som kommer på hembesök: 08-517 634 00. Ange att föreningens försäkringsbolag är Brandkontoret.

 

Vid problem med El/VVS inomhus eller på tomt kontakta Jouraktören. 08-41025610

 

Vid problem med vatten utanför tomt kontakta Stockholms Vatten
Dagtid (07.00 - 16.00) 08-52213800
SOS Alarm: Kvällar, nätter och helger. 08-4542570

 

Vid övriga frågor kontakta din blockledare.