Styrelsen:

Robert Forsman, Ordförande
Björnspinnarvägen 47
Tel 0739-730 197
robert.forsman@stockholm.se
 

Chrisoffer Jakobsson, Kassör
Björnspinnarvägen 33
christoffer.jakobsson@hotmail.com
 

Pia Grafström, Sekreterare
Björnspinnarvägen 94
Tel 0720-20 52 75
pia.grafstrom2@gmail.com


Maive Mikk, Ledamot
Björnspinnarvägen 74
Tel 070-433 59 90
mikk.maive@gmail.com
 

Peter Johansson, Ledamot
Björnspinnarvägen 56
070-767 69 21
peterolov@gmail.com

Daniel Holger, Ledamot
Björnspinnarvägen 57
070-595 59 75
daniel.holger@hotmail.se

Pontus Bergfeldt, ledamot
Björnspinnarvägen 70
072-732 93 02
pontus.bergfeldt@gmail.com
 

Blockledare:  

Block 1, Jan Åkerberg,  Björnspinnarvägen 10
Block 2, Göran Berglund, Björnspinnarvägen 64
Block 3, Lotta Karlsson, Björnspinnarvägen 137
Block 4, Daniel Holger, Björnspinnarvägen 57, 070-595 59 75
Block 5, Daniel Holger, Björnspinnarvägen 57, 070-595 59 75

 

HA Redovisning & Förvaltning 
-Administrerar månadsavgift, autogiro etc.

www.hared.se

Kontakt:
08-449 85 52
info@hared.se
hasse@hared.se

 

Kontroll vid avflyttning

Vid avflyttning måste den som flyttar kontakta Riksbyggen för en Avflyttningskontroll.
Det görs till David Lorensson på:
david.x.lorensson@riksbyggen.se
08-602 36 71

 

Lokalansvariga:

39:an/ Festlokal:

Kristina Goldmann, Björnspinnarvägen 105
0761-128006, kristina.goldmann@gmail.com

 

72:an/Pingis/Bastu/Kalaslokal:

Linda Heinonen Lindgren, Björnspinnarvägen 108
070-787 64 49, jagheterlindgren@hotmail.com

 

Fixargruppen:

Göran Berglund
Gunnar Nicander
Jan Axell 

Med flera

 

Valberedning:

Håkan Elm, Björnspinnarvägen 68
Annethe Magnusson, Björnspinnarvägen 66
Martin Grönlund, Björnspinnarvägen 17
Kristina Goldmann Lapington, Björnspinnarvägen 105

 

Huspärm:

Pärm