Styrelsen:

Robert Forsman, Ordförande
Björnspinnarvägen 47
Tel 0704-94 85 05
robert.forsman@stadsteatern.stockholm.se

 

Camilla Wiklund, Sekreterare
Björnspinnarvägen 103
Tel 070-330 54 50
camillamajo@hotmail.com

 

Mattias Roslin, Ledamot
Björnspinnarvägen 80
Tel 070-234 38 78 
mattiasroslin72@gmail.com

 

Sanna Nolan, Ledamot

Björnspinnarvägen 92

Tel 070-4640596
sanna.nolan@outlook.com

 

Gunnar Nicander, Ledamot
Björnspinnarvägen 79
Tel 070-316 93 38

gb.nicander@gmail.com 

 

Jerry Gille, Ledamot

Björnspinnarvägen 52

Tel 070-7675543

jerry.gille@hotmail.se 

 

Blockledare:  

Block 1, Jan Åkerberg,  Björnspinnarvägen 10
Block 2, Göran Berglund, Björnspinnarvägen 64
Block 3, Lotta Karlsson, Björnspinnarvägen 137
Block 4 och 5, Gunnar Nicander, Björnspinnarvägen 79

 

HA Redovisning &Förvaltning (Administrerar månadsavgift, autogiro etc.)

www.hared.se

Kontakt:

08-449 85 52

info@hared.se

hasse@hared.se

 

 

Lokalansvariga:

39;an /Festlokal:

Jenny Enoksson, Björnspinnarvägen 95, 070-5588259

72:an/Pingis/Bastu/Kalaslokal:

Göran Berglund, Björnspinnarvägen 64, 072-5867322

 

Fixargruppen:

Göran Berglund

Gunnar Nicander

Med flera

 

Valberedning:

Håkan Elm, Björnspinnarvägen 68
Annethe Magnusson, Björnspinnarvägen 66
Martin Grönlund, Björnspinnarvägen 17