Styrelsen:

Robert Forsman, Ordförande
Björnspinnarvägen 47
Tel 0704-94 85 05
robert.forsman@stadsteatern.stockholm.se

Peter Johansson, Kassör
Björnspinnarvägen 56
Tel 070-767 69 21
peterolov@gmail.com

Camilla Wiklund, Sekreterare
Björnspinnarvägen 103
Tel 070-330 54 50
camillamajo@hotmail.com

Mattias Roslin, Ledamot
Björnspinnarvägen 80
Tel 070-234 38 78 
mattiasroslin72@gmail.com

Susanna Nolan, Ledamot

Björnspinnarvägen 92

Tel 070-4640596
sanna.nolan@outlook.com

Gunnar Nicander, Ledamot
Björnspinnarvägen 79
Tel 070-316 93 38

 

Blockledare:  

Block 1, Jan Åkerberg,  Björnspinnarvägen 10
Block 2, Peter Zahn, Björnspinnarvägen 58
Block 2, Göran Berglund, Björnspinnarvägen 64
Block 3, Lotta Karlsson, Björnspinnarvägen 137
Block 4, Gunnar Nicander, Björnspinnarvägen 79
Block 5, Åke Ström, Björnspinnarvägen 15

 

HA Redovisning & Förvaltning (Administrerar månadsavgift, autogiro etc.)

www.hared.se

Kontakt:

08-449 85 52

info@hared.se

hasse@hared.se

annika@hared.se 

 

Lokalansvariga:

39;an /Festlokal:

Jenny Enoksson, Björnspinnarvägen 95, 070-5588259

72:an/Pingis/Bastu/Kalaslokal:

Göran Berglund, Björnspinnarvägen 64, 072-5867322

 

Fixargruppen:

Göran Berglund

Gunnar Nicander

 

Valberedning:

Håkan Elm, Björnspinnarvägen 68
Annette Magnusson, Björnspinnarvägen 66
Martin Grönlund, Björnspinnarvägen 17