Valberedning

Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och internrevisor.

Om ni är intresserad av styrelsearbete kontakta någon i valberedningen.

Se fliken Styrelsen & funktionärer för kontaktuppgifter.